חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

מה

תוכן

מה. המתבאר לנו מכל האמור, אשר פנימיות חכמת הקבלה אינה אחרת מפנימיות התנ"ך והתלמוד וההגדה, וכל ההפרש ביניהם הוא רק בדרכי ההגיון בלבד, והדבר דומה כמו חכמה אחת שנעתקת לארבע שפות, שמובן מעצמו, שאין מהות החכמה בעצם נשתנה כלום משום שינוי השפה שבהעתקה, וכל המדובר שיש לנו לעסוק כאן, הוא רק איזה העתקה הוא יותר נוח ומקובל למסירת החכמה אל המעיין.