חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

מהם השמות מהקדושים

תוכן

תשובההשמות הקדושים המה ביאורים, איך האורות המרומזים בהם באים בהשגה באופן, שהשם של המדרגה מבאר דרכי ההשגה שבאותה מדרגה.מקור התשובהתע"ס ח"א שו"ת נ'.