חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

מהם השמות הקדושים

תוכן

תשובה
השמות הקדושים המה ביאורים, איך האורות המרומזים בהם באים בהשגה באופן, שהשם של המדרגה מבאר דרכי ההשגה שבאותה מדרגה.
מקור התשובה
תע"ס ח"א שו"ת נ'.