חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

מהי השגה רוחנית

תוכן

וזה כלל ברזל אצל כל חכמי הקבלה. "כל מה שלא נשיג, לא נגדרהו בשם ומלה", וכאן צריך שתדע שמילת השגה, פירושה המדרגה הסופית שבהבנה, והוא נלקח מלשון כי "תשיג" ידך, דהיינו טרם שהדבר מתבהר לעיניים בהחלט הגמור כמו שהיה תפוס בידים, אין המקובלים מכנים אותו בשם השגה אלא בכינויים אחרים כמו הבנה והשכלה וכדומה.
מקור התשובה
ספר 'מאמרי הסולם' מאמר 'מהות חכמת הקבלה' ד"ה שמות מופשטים.