חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

מהי דבקות

תוכן

שאלה
מהי דביקות?
תשובה
דביקות - היא השוואת הצורה, המקרבת הרוחניים ומדביקתם זה בזה, ושינוי הצורה מרחיקם זה מזה.
מה הם מעלותיו של אותו האדם שזכה לדביקות השי"ת? הן אינן מפורשות בשום מקום, אלא ברמזים דקים. אבל כדי לבאר הדברים אני מוכרח לגלות קצת לפי מדת ההכרח ואסביר הדברים בדרך משל הגוף עם אבריו אחד הם. וכללות הגוף מחליף מחשבות והרגשים עם כל אבר פרטי שלו....
מקור התשובה
תע"ס ח"א שו"ת יב'  ומאמר לסיום הזהר.