חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

מהו שנתקשה משה על מולד הלבנה בעבודה

תוכן

תש"ן מאמר כג רש"י מביא דרשת חז"ל, שאמרו על מ"ש החודש הזה [שמות יב' ב']. וז"ל, נתקשה משה על מולד הלבנה, באיזה שיעור תראה ותהיה ראויה לקדש, והראה לו באצבע את הלבנה ברקיע, ואמר לו, כזה ראה וקדש, עכ"ל. ויש להבין, מה מרמז לנו בעבודה ענין זה, שנתקשה משה במולד…

המסמך המלא פתוח לרשומים בלבד

לחץ כאן להרשמה