חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

מהו שכר מצוה בעולם הזה

תוכן

מצוות אין צריכות כוונה (פסחים קיד, ב). שכר מצוה בהאי עלמא ליכא (קדושין לט, ב) פירוש: דלמאן דאמר מצוות אין צריכות כוונה, הוא סובר ששכר מצוה בהאי עלמא ליכא. דענין כוונה היינו השכל והטעם שבמצוה, והוא באמת השכר של המצוה, שאם האדם טועם טעם המצוה, וגם מבין השכל…

המסמך המלא פתוח לרשומים בלבד

לחץ כאן להרשמה