חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

מהו ריח בגדיו, בעבודה

תוכן

תשנ"א מאמר ט בסנהדרין (דף ל"ז) אמר רבי זירא על הכתוב, וירח ריח בגדיו ויברכהו. ויאמר, ראה, ריח בני, כריח שדה, אשר ברכו ה' (תולדות חמישי). ריח בגדיו: אל תקרי בגדיו, אלא בוגדיו. דאפילו בוגדים שבהם, יש בהם ריח, עכ"ל. ויש להבין דברי רבי זירא, איזה קשר יש בין…

המסמך המלא פתוח לרשומים בלבד

לחץ כאן להרשמה