חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

מהו מחצית השקל בעבודה

תוכן

תשמ"ז מאמר יב הכתוב אומר (שמות ל, יב-טו), כי תשא את ראש בני ישראל, לפקדיהם. ונתנו איש כופר נפשו לה', בפקוד אותם, ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם. זה יתנו וכו', מחצית השקל, בשקל הקדש וכו'. העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט ממחצית השקל וכו', לכפר על נפשותיכם. ובכדי…

המסמך המלא פתוח לרשומים בלבד

לחץ כאן להרשמה