חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

מהו לא תטע לך אשרה אצל מזבח, בעבודה

תוכן

תש"ן מאמר מג הכתוב אומר שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, אשר ה' אלקיך נותן לך וכו'. לא תיטע לך אשרה כל עץ אצל מזבח ה' אלקיך. חז"ל דרשו (סנהדרין ז') אמר ריש לקיש, כל המעמיד דיין שאינו הגון, כאילו נוטע אשרה בישראל וכו'. אמר רב אשי, ובמקום תלמיד חכם, כאלו…

המסמך המלא פתוח לרשומים בלבד

לחץ כאן להרשמה