חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

מהו לא דברה תורה אלא נגד יצה"ר, בעבודה

תוכן

תשמ"ט מאמר לט הנה על הפסוק [דברים כג' י'] כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו ה' אלקיך בידיך וכו', וראית בשביה אשת יפת תאר וכו', ולקחת לך לאשה, ופרש"י לא דברה תורה אלא כנגד יצר הרע, שאם אין הקב"ה מתירה, ישאנה באיסור, עכ"ל, ויש להבין זה, הלא היה יותר טוב אם…

המסמך המלא פתוח לרשומים בלבד

לחץ כאן להרשמה