חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

מהו כי אתם המעט מכל העמים, בעבודה

תוכן

תש"ן מאמר מ הנה כתוב (ואתחנן, שביעי) לא מרובכם מכל העמים חשק ה' בכם, כי אתם המעט מכל העמים, כי מאהבת ה' אתכם, ומשמרו את השבועה אשר נשבע לאבותיכם, הוציא ה' אתכם ביד חזקה, ויפדך מבית עבדים, מיד פרעה מלך מצרים. חז"ל (חולין פ"ט) לא מרובכם אמר להם הקב"ה לישראל…

המסמך המלא פתוח לרשומים בלבד

לחץ כאן להרשמה