חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

מהו ידע שור קונהו, ישראל לא ידע בעבודה (ב')

תוכן

ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו ישראל לא ידע עמי לא התבונן (ישעיה א' ג'' - הפטרת שבת חזון).
וי"ל הלא שור וחמור הם רואים את מי שנותן להם מזונות, משא"כ אצל הבורא מי רואה בעיניו הגשמיים שהבורא הוא הזן ומפרנס.
וי"ל זה שאומר ישראל לא ידע. פירושו מה שאני דורש שהאדם צריך להאמין בה', הכוונה שהאדם צריך לעבוד בבחי' אמונה עד שיהיה דומה לבחינת ראייה כדוגמת השור והחמור שהם רואים, שזה נקרא ידיעה ולא אמונה. כמ"כ צריכים להשתדל שהאמונה תהיה כדוגמת ידיעה, וז"ש ישראל לא ידע, היינו שהאמונה עוד לא הגיעה כדוגמת ידיעה. עמי אם אתם רוצים להיות עמי, היינו עם ה' לא התבונן, לא עשיתם התבוננות יתירה בכדי להגיע שהאמונה תהיה כמו ידיעה.