חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

מהו הפעולה שבאדם, בדרך העבודה, שמיחסים לה'

תוכן

תשמ"ח מאמר לא הנה הזה"ק (עקב דף א' ובהסולם אות א') אומר שם וז"ל, ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלקיך, מצוה זו הוא לברך את הקב"ה על כל מה שאכל ושתה ונהנה בעוה"ז, ואם אינו מברך נקרא גזלן להקב"ה, שכתוב, גוזל אביו ואמו, והעמידו החברים שסובב על הקב"ה, משום שהברכות…

המסמך המלא פתוח לרשומים בלבד

לחץ כאן להרשמה