חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

מהו העזרה בעבודה, שיבקש מה'

תוכן

תשמ"ח מאמר לה חז"ל (קידושין ל' ב') אמרו וז"ל, א"ר יצחק, יצרו של אדם מתחדש עליו בכל יום וכו', ואמר ר"ש בן לוי, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש המיתו וכו', ואלמלא הקב"ה עוזרו, אין יכול לו, שנאמר, אלקים לא יעזבנו בידו, וכמו"כ אמרו (שבת ק"ד) בא לטהר,…

המסמך המלא פתוח לרשומים בלבד

לחץ כאן להרשמה