חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

מהו המושג אור בחכמת הקבלה

תוכן

שאלה
מהו המושג אור בקבלה?
תשובה
האור הוא השפע המתפשט מעצמות הבורא יתברך. ודע, שכל השמות והתוארים הבאים בחכמת הקבלה, אינם ח"ו בעצמות הבורא ית', אלא רק באור המתפשט מעצמותו ית', אמנם בעצמותו ית', אין לנו שום מלה והגה כלל, לכן אור הוא כל המקובל בעולמות בבחינת "יש מיש", שזהו כולל הכל, חוץ מחומר הכלים.
מקור התשובה
תע"ס ח"א או"פ ב' ושו"ת א'.