חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

מהו הללו את ה' כל גוים בעבודה

תוכן

תש"ן מאמר כה הכתוב אומר (תהילים קי"ז) הללו את ה' כל גוים, שבחוהו כל האומים, כי גבר עלינו חסדו, ואמת ה' לעולם הללויה. ויש להבין, מדוע צריכים כל גוים להלל לה', מטעם שכתוב כי גבר עלינו חסדו. לכאורה אדרבה, כי בזה שעשה חסד עם עם ישראל, הגוים צריכים להיות ברוגז…

המסמך המלא פתוח לרשומים בלבד

לחץ כאן להרשמה