חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

מהו ההכנה בערב שבת, בעבודה

תוכן

תשמ"ח מאמר כה הנה חז"ל במסכת ע"ז (דף ב') מביא שם וז"ל, לעתיד לבוא מביא הקב"ה ס"ת ומניח בחיקו, ואומר למי שעסק בה, יבוא ויטול שכרו, מיד מתקבצין ובאין עובדים כוכבים וכו', אמר להם הקב"ה, במאי עסקתם וכו', והקב"ה אמר להם, כל מה שעשיתם, לצורך עצמכם עשיתם וכו',…

המסמך המלא פתוח לרשומים בלבד

לחץ כאן להרשמה