חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

מהו ההיכר בין עובד אלקים ללא עבדו

תוכן

תשמ"ח מאמר כט חז"ל בכתובות מסיימים וז"ל, אמר ר' חייא בר אשי, אמר רב, עתידין כל אילני סרק בארץ ישראל שיטענו פירות, שנאמר, כי עץ נשא פריו, תאנה וגפן נתנו חילם [יואל ב', כב'], עכ"ל, ומפרש המרש"א וז"ל, גם שהוא אילן סרק, דלפי טבעו אין ראוי לגדל בו פרי, מכל…

המסמך המלא פתוח לרשומים בלבד

לחץ כאן להרשמה