חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

מהו דרך שתחילתה קוצים וסופה מישור, בעבודה

תוכן

תשמ"ט מאמר לז במדרש תנחומא (דף שי"ח ע"ב) אומר שם וז"ל, ראה אנוכי נותן לפניכם וכו', זש"ה מפי עליון לא תצא הרעות והטוב וכו', אף משה סדר לפניהם שני דרכים, הטובה והרעה, דרך חיים ודרך מות, ברכה וקללה וכו', משל לזקן שהיה יושב על הדרך, והיו לפניו שתי דרכים, אחת…

המסמך המלא פתוח לרשומים בלבד

לחץ כאן להרשמה