חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

מהו ברכה וקללה בעבודה

תוכן

תש"ן מאמר מב מפורשי התורה שואלים על מה שכתוב "ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. את הברכה אשר תשמעו אל מצות ה' אלקיכם, אשר אנכי מצוה אתכם היום. והקללה, אם לא תשמעו וכו'". והשאלה, מדוע מתחיל בלשון יחיד ראה. ועוד הם שואלים, מהו שכתוב היום דוקא. ידוע,…

המסמך המלא פתוח לרשומים בלבד

לחץ כאן להרשמה