חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

מהו בעבודה, ישראל שגלו שכינה עמהם

תוכן

תשמ"ח מאמר ה במגילה דף כט, כ"ש וז"ל, תניא ר"ש בן יוחאי אומר, בוא וראה כמה חביבין ישראל, לפני הקב"ה, שבכל מקום שגלו שכינה עמהן, וכו', שנאמר ושב ה' אלקיך את שבותך, והשיב לא נאמר, אלא ושב, מלמד שהקב"ה שב עמהם מבין הגליות. עכ"ל. ויש להבין זה בדרך העבודה. א',…

המסמך המלא פתוח לרשומים בלבד

לחץ כאן להרשמה