חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

מה, מי

מ"ה, מ"י
מ"י, הוא עולם העליון בינה, וזה, מ"ה, הוא עולם התחתון, מלכות.