חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

מדרגות בנפש דקדושה

תוכן

שמעתי טבת תרצ"ח
בזהר: בר נש כד אתיליד יהבין ליה נפשא מסטרא דבעירא, מסטרא דדכיו, מסטרא דאלין דאתקרון אופני הקודש. (משפטים יא).
ופירש, שגם הנפש הבהמי שלו מסכים להיות עובד ה'. [זכה יתיר, יהבין ליה נפשא מסטרא דאופנים (לא נמצא בזהר)]. פירוש, שיש לו בחינת נפש המתגעגעת תמיד, ומתגלגלת ממקום למקום כמו אופן המתהפך תמיד, כן היא מתהפכת ומתגלגלת בכדי להתדבק להקדושה.