חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

מב

תוכן

ר"מ די ליאון ז"ל
מב. ותראה זאת בעליל, אשר המקובל הר' משה די ליאון, שהוא היה האחרון שהחזיק בו, ועל ידו בא ונגלה לעולם, הנה תמצאהו שלא הבין בו אף מלה אחת, כי באותם הספרים שהוא מביא קטעים מספר הזוהר, ניכר שלא הבין כלל את הלשון, כי פירשהו על פי לשון התנכי"ת ועירבב מאד את ההבנה, הגם שהוא עצמו היה בעל השגה נפלאה מאד, כמו שיעידו לנו חיבוריו. וכן היה במשך דורות, אשר כל בעלי השגה נתנו את כל ימיהם בהבנת לשון הזהר, ולא מצאו ידיהם ורגליהם, כי העמיסו בו בדוחקים גדולים את לשון התנכי"ת, ומחמת זה היה להם ספר החתום, כמו לר"מ די ליאון עצמו.