חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

מאזנים

מאזנים
עם האצבעות ניתנו ג' טפות לתוך המאזנים. החצי מהן לקיום, וחצי מהן נכנסו למטה... ובעת עלית המלכות לבינה ונחצה המדרגה לב' חצאים מ"י אל"ה, נבחן. אז אשר פלגו מנייהו דהיינו מ"י הוא לקיומא, נשאר בהמדרגה. ופלגו דהיינו אל"ה, דעאלו לתתא, שהם יצאו וירדו למדרגת זו"ן... ולפיכך הם נבחנים כמו שמונחים בב' כפות המאזנים, מ"י בכף ימין, ואל"ה בכף שמאל.