חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

מאור-מאורי אור

מאורי האור
החסדים נקראים מאורי האור.
חלק ט' דף תשע"ח אות ס"ח