חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

לי תרומה

לי תרומה
כתוב, ויקחו לי תרומה. ויקחו לי ותרומה לא כתוב, אלא, ויקחו לי תרומה, הוא להראות שהכל אחד בלי פרוד, שהשכינה הנקראת תרומה, הוא אחד עם לי, בלי פרוד, ...