חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

לי מה שמו מה

לי מה שמו מה
כתוב במשה, ואמרו לי מה שמו מה, שסופי תיבות הוא י"ה ו"ה, שהיה רגיל בפיהם. ... ...