חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

לימוד מן השפה ולחוץ

תוכן

"אסור ללמוד תורה לאחר" [זוהר אחרי מות אות רח"צ] הנק' שפה ולחוץ.