חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

לז

תוכן

לז. ואין להעלות על הדעת, אשר אותם ד' השפות הנ"ל המשמשות בהסברת חכמת התגלות אלקיית, התפתחו בזה אחר זה בסדרי הזמן, כי באמת כלם נגלו ובאו בפי חכמי האמת ביחד ובאמת, כל אחת כלולה מכולם, שיש לשון הקבלה גם בתנ"ך כמו עמידת הצור (שמות יז, ו) וי"ג מדות של רחמים שבתורה (שמות לד ו-ז) ושבמיכה (ז, יח-יט) ובבחינת מה מורגשת בכל כתוב וכתוב, וכן המרכבות שבישעיהו ויחזקאל, ועל כולם שיר השירים, שכולו לשון קבלה ממש. ועל דרך זה בהלכה ואגדה, ואין צריך לומר, עניין השמות הקדושים שאינם נמחקים, באים בכל השפות יחד במובן אחד.