חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

לז

תוכן

לז. ומצייר לנו רבי עקיבא ב' סוגי אנשים: סוג האחד, הם מבחינת "חנות פתוחה" שחושבים את עולם הזה כמו חנות פתוחה בלי שום בעל הבית חנוני, ועליהם אומר "הפנקס פתוח והיד כותבת", דהיינו אע"פ שהמה אינם רואים שום חשבון, מכל מקום כל מעשיהם בספר נכתבים, כמבואר לעיל, שזהו על ידי חוק ההתפתחות המוטבע בהבריאה בעל כרחה של האנושות, אשר מעשי הרשעים בעצמם מולידים בעל כרחם מעשים הטובים, כמו שמבואר לעיל. וסוג השני של האנושות, הוא מכנה בשם "הרוצים ללות", אשר המה מתחשבים עם בעל הבית, ובעת שלוקחים מה מהחנות, אינם לוקחים רק מבחינת הלואה שמבטיחים להחנוני לשלם לו את מחירו הקצוב, דהיינו לזכות על ידה להמטרה התכליתית, ועליהם אומר כל "הרוצה ללות יבא וילוה".