חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

לו

תוכן

שפת הקבלה כלול בכולן
לו. דע שהשמות והכינויים והגימטריאות, המה שייכים לגמרי לחכמת הקבלה, ומה שבאים גם בשאר השפות, היינו משום שכלולים גם כן מחכמת הקבלה. משום שכל אלה המה הסברות פרטיות מיוחדות, אשר שאר השפות מוכרחות להסתייע על ידיהם.