חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

לו

תוכן

לו. ואומר "כל הרוצה ללות יבא וילוה". כלומר, מי שמאמין שאין עולם הזה בבחינת חנות פתוחה על הפקר בלי בעל בית, אלא שיש כאן בעל הבית חנוני עומד בחנותו ותובע מכל לוקח שיתן לו את מחיר הרצוי בשביל הסחורה שלוקח מהחנות, דהיינו שישתדל בעבודתו ית' במשך זמן כלכלתו מאותה החנות, באופן הרצוי ובטוח להגיע למטרת הבריאה כחפצו ית'. והנה אדם כזה נבחן, אשר הוא "רוצה ללות", כלומר עוד בטרם שהוא פושט את ידו ליקח מה מעולם הזה שהוא החנות, הרי הוא נוטל זה מבחינת הלואה על מנת לשלם מחירו הקצוב, דהיינו שמקבל על עצמו לעבוד ולהגיע למטרתו ית' במשך ימי כלכלתו מהחנות, באופן שמבטיח נאמנה לפרוע את חובו, דהיינו על ידי ביאתו אל המטרה הרצויה, וע"כ הוא מכונה בשם הרוצה ללות, דהיינו שמשתעבד לפרוע ולשלם.