חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

לוים משוררים

לוים משוררים
מצוה זו היא, להיות הלוים משוררים במקדש ... לוי הוא גבריאל, שהוא גבורה, וגבורה נקראת לוי, והוא צריך לנגן.