חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

לה

תוכן

לה. [הג"ה: ותדע, אשר גם הבעלי מדרגה הגדולים אשר לא קבלו פירוש המלות מהחכמה מפי רב חכם, לא יבינו בחכמה זאת כלום, זולת באותם המקומות המועטים אשר המאמרים סובבים על איזה פסוק מתנ"ך, אז אפשר להם לידע זה השיעור אשר ידעו מעצמם בטרם שהסתכלו במאמר, ולא יתעשרו מהמאמר כלום. ומטעם זה היו בעלי מדרגה שסברו שאין צורך בקבלה].