חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

לד

תוכן

לד. והנך מוצא, אשר כל עיקרי הזרעים והגרעינים שמתוכם צומחים ויוצאים מצבים הטובים, אינם אחרים, רק המעשים המקולקלים עצמם, דהיינו, שכל רשעה ורשעה המתגלה ויוצאת מתחת ידי הרשעים שבהדור, הנה מצטרפות יד על יד ובאות בחשבון עד שמקבלים משקל כזה שאין הצבור יכול עוד לעמוד בו, ואז עומדים ומהרסים אותו ובוראים מצב הרצוי יותר. הרי לעיניך, אשר כל רשעה בפרטיותה נעשה מותנה לכח הדחיפה שיתפתח על ידיה מצב הישר.