חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

לדוד משכיל, אשרי נשוי פשע, כסוי חטאה

תוכן

ח' תשרי תש"ח
"לדוד משכיל, אשרי נשוי פשע, כסוי חטאה" (תהלים ל"ב א') .משכיל נק' ע"ש המשכת החכמה, שא"א שתהיה בחי' מחילת עונות, בלי המשכת החכמה. ואז הוא זוכה להשגחה פרטית, ואז הוא רואה שהשי"ת הוא הנושא להפשע, וד"ל. ו"כסוי חטאה" נק' שבזמן שהאדם ממשיך איזו הארה, אז נמשכת להתחתון בחי' שלימות, הן ג"ר והן ו"ק. ובזמן שיש בחי' ג"ר, אז מתעוררת בחי' המנעולא, שמשם באים כל הדינים ואז בפעם הראשונה השי"ת מכסה על בחי' המנעולא, שלא תתראה לחוץ, אלא שתהיה מכוסה, ואז מתבטלין כל הדינין. משא"כ אם הוא ממשיך אח"כ עוד פעם בחי' ג"ר, אזי [הקב"ה] אינו מכסה עליו את המנעולא, וממילא מסתלקת ממנו כל המדרגה.