חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

לדבקה בו

תוכן

ריכוז העבודה צריך להיות על בחינת "לדבקה בו". ולזכות לזה, צריכים התורה והמצוות וכל השגת המדרגות העליונות. והוכחה לזה, שאנחנו רואים שכל הברכות שנאמרו לאברהם אבינו ע"ה היו דוקא - "אל הארץ אשר אראך", שרק שם אמר לו "ואעשך לגוי וגו' ואגדלה שמך", וארץ ישראל נק'…

המסמך המלא פתוח לרשומים בלבד

לחץ כאן להרשמה