חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

לג

תוכן

לג. לשון אגדה: היא נקל להבנה, מתוך מליצות המתאימות מאד להמובן הנרצה, ואם להבינה בשטחיות, הוא עוד יותר נוח להבין מלשון התנ"ך. אולם להבינה בשלימות הוא שפה קשה מאד, משום שאינה נשמרת כלל לדבר על סדרי ענף ושורש, אלא רק על פי מליצת הלשון בחידוד נפלא, אמנם היא עשירה מאד בפתרון מובנים זרים וקשים, במה שנוגע למהות המדרגה במצבה על פי ערך עצמה, אשר אי אפשר לבארם בהשפה של תנ"ך והלכה.