חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

לב

תוכן

לב. לשון הלכה: איננה של מציאות, רק מקיום המציאות. הנה לשון זה נלקח כולו מלשון התנ"ך על פי שרשי ההלכה המובאים שם. ויש לו מעלה אחת על התנ"ך, בהיותו מרחיב מאד כל עניין ועניין, ומראה מתוך זה את השרשים העליונים ביתר דיוק.
חסרון גדול: ותחת זה יש לה חסרון גדול על לשון התנ"ך, בהיותה קשה מאד להבנה, והיא הקשה שבלשונות ההם, לא ישיגה כי אם חכם שלם, שנקרא "עייל ונפיק בלא בר". ומובן מאליו, שגם חסרון הא' יש בה, כי נלקחה מהתנ"ך.