חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

לב

לב ויאכל בעז וישת וייטב לבו. מהו וייטב לבו. היינו שברך על מזונו. והעמידוהו, וזה הוא סוד שמי שמברך על מזונו הוא מטיב ללבו. ומי הוא. הוא כמו שכתוב, לך אמר לבי. וכתוב, צור לבבי, שפירושו המלכות, שנקראת לב.