חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

לב

לב
לב ההוא, שהוא השכינה שנקראת לב. כש"א ונחה עליו רוח ה' רוח חכמה וגו'.