חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

לב

לב והלב שהוא בחינת מחזה ולמעלה ... שעיקר גילוי החכמה הוא בהכרח במרכבה עלאה, אלא לא לעצמו אלא כדי להשפיע למרכבה תתאה. והמלכות דמרכבה עלאה שלמעלה מחזה, נקראת משום זה, לב. על שם ל"ב נתיבות החכמה שמתגלות בה.