חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

לא מרֻבכם

תוכן

לא מרֻבכם (ז,ז)
כי עם ישראל, כשעולים - הם מרובים מכולם. כשהם יורדים - הם למטה מכולם.
בעבודה של בחינת ישר-אל, בזמן עליה הם מרגישים שהם עומדים במדרגה שהיא למעלה מהכלל, וכשיורדים הם רואים שהם יותר גרועים מהכלל.