חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

לא אמות כי אחיה (תהלים קיח, יז). ב'

תוכן

א' יתרו תש"ד ירושלים חז"ל אמרו ע"פ יקריב אותו לרצונו. הא כיצד? כופין אותו עד שיאמר רוצה אני. וכן יש להבין מה שאנו מתפללים את התפילה "יהי רצון". זה ידוע, בכדי להמשיך שפע מלמעלה צריכים להקדים אתערותא דלתתא. ומשום זה אנו מתפללים: "יהי רצון" למעלה, ז"א שאנחנו…

המסמך המלא פתוח לרשומים בלבד

לחץ כאן להרשמה