חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

לא אמות כי אחיה (תהלים קיח, יז). א'. גרסא א'

תוכן

ד' תרומה תש"ג ת"א. לתלמידי יודא צבי
נאמר המאמר על הפסוק, "לא אמות כי אחיה". לא אמות היינו שהוא רוצה להשיג את האמת, ואם לא הוא מת, והטעם הוא שמי שאינו מרגיש בעצמו שאם לא משיג את האמת הוא מת, אין יכול להשיג אותו.
וזה סוד "יונה בן אמיתי": "יונה" היינו אונאה. "בן", שמבין ומסתכל תמיד במצבו וחושב שאִינה את עצמו ואינו אמת. ועי"ז הוא זוכה אח"כ לבחינת "אמיתי", וזה סוד "עיניך יונים", שהעיניים דשכינה הקדושה יונים, מרמים אותנו, שחושבים שאין עיניים ח"ו, כמ"ש בזהר הק', "עולימתא שפירתא דלית לה עיינין". והאמת היא שמי שזוכה, אז הוא רואה שיש לה עיניים, שזה סוד: "כלה שעיניה יפות כל גופה אינו צריך בדיקה".