חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

לפני מי אתם מטהרים

תוכן

שמעתי ממורי שליט"א, "כשנחרב הבית מיד אמר ר"ע לתלמידיו, נחרב הבית, )בלשון של מהו בכך( גשו ונלמד )פירוש התנועה כבלי משים כלל לזה(". ולע"ד נראה הפירוש של הדברים הקדושים האלו, דהנה הקדוש הזה, היה תמיד מורה את תלמידיו, )יומא פה:( "אשריכם ישראל לפני מי אתם מטהרין"…

המסמך המלא פתוח לרשומים בלבד
הרישום ללא עלות

לחץ כאן להרשמה