חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

זאת תורת המצורע

תוכן

"אני הוי' לא שניתי" )מלאכי ג ו(, פירוש, כתוב )תהלים נא יא( "הסתר פניך מחטאי וכל עונתי מחה", כי מעיקרא אמר, )שם ז( "הן בעוון חוללתי" וכו', וכיון שכן, גם עתה אינו צריך לבקש יותר, רק "הסתר פניך מחטאי", פירוש, שלא יביט על החטאים, וברגע אחד מביט על הזכיות,…

המסמך המלא פתוח לרשומים בלבד
הרישום ללא עלות

לחץ כאן להרשמה