חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

בית הדפוס

תוכן

בית הדפוס: האדם והבנותיו דומה למסדר אותיות

בבית הדפוס, שכל המקרים והגופים

שבעולם המה בעדו כמו אלפא ביתות שמונחות

בתיבה שבדפוס. והאדם התופס ומרגיש

אותם דומים לו כמו אותיות המצורפים

לתיבות ותבות למשפטים שלימים והמשפטים

למאמרים והמאמרים לספר שלם, -ובזה תבין סוד, אמר רבא כל המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיו (רה"ש כ"א ט"ז ע"ב) דהיינו משום שעושה צירופים טובים אע"פ שאינו מבינם-.וז"ס האדם נידון בכל יום שהרי הולך ומצרף צירופים

בכל עת ובכל רגע ומר סבר האדם נידון

ברה"ש לא פליג אלא מיירי בציבור שהצבור

כולו נידונים ברה"ש.